MySecretBag_AboutUs_New

[vc_column_text]I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.[/vc_column_text]
[title title=”ABOUT US”]
[vc_single_image image=”6503″ img_size=”full” alignment=”right” css_animation=”fadeInUp”]
[vc_column_text css_animation=”none”]

MY SECRET BAG 을 통해서
다양한 명품 핸드백을 필요할 때만 경험할 수 있습니다.
또한, 자신의 핸드백을 공유함으로써
수익을 창출할 수 있는 서비스도 제공합니다.

 

TRUST

브랜드 정식 스토어에서 구입한 믿을 수 있는 상품만을 취급합니다.
철저한 관리시스템으로 최상의 핸드백 상태를 유지합니다.

 

CONVENIENT

홈페이지를 통해 간편하게 예약이 가능합니다.
원하는 시간에 원하는 장소로 배달/수거가 이뤄집니다.

 

USEFUL

자주 사용하지 않는 핸드백을 맡겨 수익을 내 보세요.
(제품 분실 시 100% 보상해드립니다)

 

SPECIAL

본 서비스는 회원제 서비스로 변함없이 품질을 유지하기 위해 철저하게 관리합니다.
다양한 명품핸드백을 합리적인 가격에 경험하세요.[/vc_column_text]